Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için En yüksek maaş alan devlet memuru ifadesi kullanılmaktadır. Buna ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En yüksek devlet memuru maaşı ifadesi kullanılmaktadır.

Bu hesaba göre, 2022 yılı ocak sonrası en yüksek devlet memuru maaşı

= 9500 x 0,2354441715

= 2.236,71 TL’dir.