DOLAR

33,0965$% 0.3

EURO

36,0975% 0.27

GRAM ALTIN

2.594,64%0,98

ÇEYREK ALTIN

4.195,00%0,78

BİST100

11.115,52%0,46

BİTCOİN

2084544฿%0.58098

a

Türkiye Yazma Eserler Kurumu 11 Sözleşmeli Personel İlanı Açtı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 4/b Sözleşmeli Personel Alımı (Koruma Ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli) Gerçekleştiriyor. Nasıl Başvurulur? Hangi Tarihler Arasında Başvuru Yapılabilir. İş Tanımları Nelerdir? Tüm detaylar yazımızda sizi bekliyor...

Türkiye Yazma Eserler Kurumu, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 9 Destek Personeli olmak üzere toplam 11 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.

Personel İlanı İçin Gereken Genel Şartlar

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak ,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 6. Askerlik durumu itibariyle;
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Kpss (B) Grubu Puan Sıralaması İle Alınacak 4/B Sözleşmeli Personel Dağılımı İle Aranacak Şartlar

A) Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Bu pozisyonda 2 sözleşmeli personel alınacaktır. Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar şunlardır;

 1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,
 2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
 3. Erkek olmak,
 4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 5- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik 2 görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
 5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
 6. Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
 7. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
 8. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar

Merkez/TaşraTercih Yapılacak BirimAlınacak Personel
Sayısı
TaşraManisa Yazma Eser Kütüphanesi
Müdürlüğü
1
TaşraBursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi
Müdürlüğü
1

B- Destek Personeli (Temizlik Personeli)

Temizlik personeli pozisyonunda 8 sözleşmeli personel alınacaktır. Temizlik Personeli pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar şunlardır;

 1. Lise ve dengi okul mezunu olmak.
 2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
 3. Erkek olmak,
 4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
 5. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Destek (Temizlik Personeli ) Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar

Merkez/TaşraTercih Yapılacak BirimAlınacak Personel
Sayısı
Merkezİstanbul Merkez 4
Taşraİstanbul Hacı Selim Ağa Yazma Eser
Kütüphanesi
1
TaşraÇorum Hasan Paşa Yazma Eser
Kütüphane Müdürlüğü
1
TaşraErzurum Yazma Eser Kütüphane
Müdürlüğü
1
TaşraKonya Bölge Müdürlüğü1

C- Destek Personeli (Teknisyen)

Teknisyen personeli pozisyonunda 1 sözleşmeli personel alınacaktır. Teknisyen personeli pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar şunlardır;

 1. Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri veya Yapı Tesisat Sistemleri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dallarının birinden mezun olmak.
 2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
 3. Erkek olmak,
 4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
 5. Teknisyenlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu
  bulunmamak.

Destek (Teknisyen ) Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar

Merkez/TaşraTercih Yapılacak BirimAlınacak Personel
Sayısı
Merkezİstanbul Merkez1

Sözleşmeli Personel Alımında Başvuru Şekli Ve Süresi

 1. Başvurular elektronik ortamda 11/12/2023-25/12/2023 tarihleri arasında alınacaktır.
 2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.
 3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Adaylar öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Başkanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Başvuruları Değerlendirilmesi Ve Sonuçların İlan Edilmesi

 1. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde Bakanlığımızın https://www.yek.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecektir.
 2. Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.
 3. İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
 5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adaylar ile atanma esnasında nitelikleri taşımayanların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.
 6. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Başkanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.

Atama Ve Sözleşme İmzalama İş Ve İşlemleri

 1. Atamaya hak kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri, Başkanlığımızca yapılacaktır.
 2. Adayların atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.
 3. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Yedek Adayların Atanması

Başvuru sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

Başvuru Hakkında Dikkate Alınması Gereken Detaylar
 1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
 2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir.
 3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır.
 4. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 5. Sınav sonucu açıklandıktan sonra atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih ettikleri İllere yapılacaktır.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Dokuz Eylül Üniversitesi 347 Personel Alımı Yapıyor

HIZLI YORUM YAP